مریم عباسی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: دانشیار.
 • تاریخ تولد:1347  
 • محل تولد: شیراز 
 • ایمیل: rahimi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: ریاضی محض - گرایش آنالیزهارمونیک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1383
 •  کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر( حلقه های غیر جابجایی). دانشگاه صنعتی شریف 1372.
 • کارشناسی: ریاضی. دانشگاه اراک 1369 .
 • دیپلم :  ریاضی – فیزیک 1365.

 

سمت های اجرایی:

 

 • معاون پژوهش وفن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1390تا کنون .
 • معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1388تا 1390 .
 • عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1387- 1390 .
 • مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واخد تهران مرکز1384- ا1386.

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 • سرپرست تیم مسابقات دانشجویی ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1387-1388.
 • نماینده انجمن ریاضی ایران دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1376 - تا کنون.
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس آنالیز هارمونیک 1391.
 • عضو هیات تحریه بین المللی مجله جبر خطی و توپولوژیک،1391-تا کنون .
 • مدیر مسئول و سردبیرمجله بین المللی جبر خطی وتوپولوژیک.

 

زمینه های پژوهشی:
 

آنالیز هارمونیک، گروهها و نیمگروههای توپولوژیک، تئوری نقطه ثابت، جبرهای باناخ.

 

  

سوابق آموزشی:

 

 • دانشیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز 1392.
 • استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز 1383-1392.
 • مربی گروه ریاضی دانشگاه آزاداسلامی ، واحد تهران مرکز 1374-1383.
 • استاد مدعو تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد های تهران شمال و علوم و تحقیقات.