محمد اسماعیل افراسیابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۴۸تهران
کارشناسی ارشد۱۳۵۳سوربن
دکتری۱۳۵۷سوربن