منیره احمد سلطانی

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : دکتر منیره احمد سلطانی

· تاریخ تولد: 1331

· محل تولد :  تهران

· ایمیل : soltanimonir@yahoo.com

مشخصات تحصیلی :

· دکتری : ادبیات فارسی .      گرایش: زبان وادبیات فارسی           دانشگاه: آزادواحد علوم و تحقیقات تهران   

·  کارشناسی ارشد: ادبیات فارسی         گرایش: ادبیات فارسی                  دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

· کارشناسی: ادبیات فارسی              گرایش: ادبیات فارسی           دانشگاه: خوارزمی

 

سمت اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی

·تألیف کتب تخصصی درادبیات فارسی و فولکلور/ ترجمه فرهنگ فولکلورجهان از انگلیسی به فارسی/ ترجمه کتب پزشکی –   روانشناختی از انگلیسی به فارسی/ سخنرانی درسمینارهای بین المللی/

 

 

زمینه های پژوهشی:

· ادبیات فارسی / نقد ادبی و ادبیات جهان/ معانی بیان و بلاغت / ادبیات فولکلور ایران وجهان/دستور

زبان فارسی برمبنای زبان  شناسی/

 

سوابق آموزشی:

· تدریس در دانشگاه شهید بهشتی /دروس کلیات ادبی بدیع و../متون نظم ونثر/آیین نگارش/(سه سال)

· دانشگاه شاهد : جامعه شناسی ادبیات ( سه سال)

· دانشگاه آزاد اسلامی کرج: خاقانی شروانی، نظامی / شاهنامه فردوسی/ و متون ادبی/(9 سال عضو نیمه وقت)

· واحد جنوب : نقد ادبی/زبان تخصصی ارشد/ شاهنامه / کلیه متون نظم و نثر/ مرجع شناسی/دستور زبان ارشد/آشنایی با علوم  قرآنی(9سال نیمه وقت)

·دانشگاه آزاد تهران مرکز:کلیه متون نظم ونثرفارسی/ عربی 2و3و4و5/زبان تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد/ مبانی عرفان  وتصوف/آشنایی با علوم قرآنی (تمام وقت)

· مرکز تربیت معلم شهید رجایی: بهداشت/آمار/ ادبیات فارسی(10سال)

· مرکز تربیت دبیر شهید باهنر: کلیه متون نظم ونثر فارسی / معانی بیان/ادبیات جهان/تأثیر قرآن

وحدیث(5سال)

 


 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۰تربیت معلم
کارشناسی ارشد۱۳۶۰علامه طباطبائی
دکتری۱۳۶۷واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)