مصطفی اکبریان

 

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : مصطفی اکبریان

وضعیت : عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی

گروه آموزشی:علوم اجتماعی 

مرتبه علمی: استادیار

mos.akbariyan@iauctb.ac.ir

مشخصات تحصیلی:

دکتری: دانش آموخته دکتری جامعه شناسی اقتصاد توسعه دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی - مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1370

کارشناسی:پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 1369

سمت  اجرایی:

مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر ( استان گلستان ) سال1371 به مدت دو سال

مدیر آموزش دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی سال 1378

معاونت و سرپرست دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی سال 1383

عضو وابسته انجمن جامعه شناسی ایران

عضو وابسته انجمن مردم شناسی ایران

عضو انجمن فارغ التحصیلان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر آموزش دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی از آبان 93 تاکنون

 

سوابق تدریس :

مدرس دانشگاه مختلف کشور از سال 1366

حوزه تدریس :

دروس مختلف جامعه شناسی - مردم شناسی - فلسفه اسلامی

دارای مجوز رسمی تدریس از دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوابق پژوهشی :

کسب عنوان پژوهشگر نمونه  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1383

هدایت پایان نامه های دانشجویان علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی در گرایش های مختلف از سال 1371 تاکنون

هدایت پایان نامه های دانشجویان مردم شناسی و جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما و استاد مشاور از سال 1386 تاکنون

هدایت پروژه های تحقیقاتی و همکاری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

درج مقاله چاپ شده درفصلنامه کتاب کتابخانه ملی ایران تحت عنوان اطلاع رسانی و تاثیرآن برهویت فرهنگی سال 1383

درج مقاله چاپ شده به عنوان عوامل موثر بر توسعه اطلاع و اطلاع رسانی علمی - فنی و تحقیقی در فصل نامه پژوهش و سنجش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سال 1382

درج مقاله چاپ شده به عنوان نقش وتاثیر اطلاعات و تحولات اجتماعی جامعه در فصلنامه پژوهش و سنجش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سال 1384

تدوین دو مقاله در زمینه مردم شناسی و جامعه شناسی و ارائه به فصلنامه مبین تابستان و پاییز سال 1388

تنظیم و تدوین جزوات درسی متعدد دانشگاهی در حوزه تدریس