مجید امیرفخریان

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: دانشیار.
 • تاریخ تولد:1354 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل:   amirfakhrian@iuactb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: ریاضی کاربردی -. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1384
 •  کارشناسی ارشد: ریاضی . دانشگاه صنعتی شریف  1379.
 • کارشناسی: ریاضی. دانشگاه گیلان . 1377 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آنالیز عددی
 • نظریه تقریب
 • جبر خطی عددی
 • نظریه فازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷ریاضی کاربردیگیلان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹ریاضی کاربردیصنعتی شریف
دکتری۱۳۸۴آنالیز عددیآزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس باشگاه پژوهشگران جوان(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)