ماندانا ارفع کبودوند

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مترجمی زبان انگلیسیآزاد اسلامی تهران جنوب
کارشناسی ارشد۱۳۷۱آموزش زبان انگلیسیآزاداسلامی تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:1346 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: man.arfaa kaboudvand@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1371.
 • کارشناسی: مترجمی انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ، 1368 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • مسائل مربوط به آموزش زبان انگلیسی
 • زبان آموزی به کودکان و نوجوانان
 • تربیت مدرس زبان
 • زبان و فرهنگ

افتخارات :

 

 • مدرس منتخب دانشجویان در سال 1378

 

سوابق اجرایی :
 

معاون گروه انگلیسی 1378-1379