محمدیار ارشدی

مشخصات شخصی:

مرتبه علمیمربی

تاریخ تولد:1342

محل تولدتهران

ایمیل: Moh.Arshadi@iauctb.ac.ir
 

 مشخصات تحصیلی:

-دکتری:  رشته:حقوق گرایش: بین الملل محیط زیست  سال اخذ مدرک :1381   نام دانشگاه: دهلی

-کارشناسی ارشد:  رشته: حقوق – گرایش :حقوق خصوصی – سال اخذ مدرک: 1375      نام دانشگاه " دانشگاه اسلامی علیگر

-کارشناسی: رشته: حقوق– گرایش: حقوق قضایی– سال اخذ مدرک:1370     نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

سوابق آموزشی