محمد حسن اسدی طاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریعلوم ارتباطاتعلوم و تخقیقات تهران
کارشناسی۱۳۶۹علوم اجتماعی - ارتباطاتعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴علوم ارتباطات اجتماعیعلامه طباطبایی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق پژوهشی

شرکت در کارگاههای:

 • کارگاه آموزشی 4 روزه آشنایی با نرم افزار Ms excel و کاربردهای آن
 • کارگاه آموزشی یک روزه “How to write CVs letters and recommendations”
 • کارگاه آموزشی 8 روزه آشنایی با نرم افزار آماری SPSS  و کاربردهای آن
 • کارگاه آموزشی 4 روزه آمار پیشرفته
 • کارگاه آموزشی 4 روزه اصول و مهارتهای ارتباطی و ارتباط موثر
 • سه دوره کارگاه آموزشی 4 روزه در ارتباط با مقاله نویسی علمی و تحقیقاتی و مفاهیم مرتبط با آن

که همگی توسط مرکز آموزش دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شده است.

 • نرم افزار PowerPoint
 • دوره های آموزشی و ترمی زبان انگلیسی و Vocabulary
 • کارگاههای آموزشی روزنامه نگاری و گزارشگری و اصول و تکنیکهای مصاحبه که توسط کانون پژوهشهای ارتباطات ( اولین NGO در حوزه پژوهشهای ارتباط جمعی برگزار شده است ).
 • کارگاه آموزشی روابط عمومی برگزار شده در سمپوزیوم بین المللی تهران- سومین و چهارمین سمپوزیوم بین المللی
 • کارگاه آموزشی عکاسی خبری

مدیر مسئول فصلنامه علمی - تخصصی روزنامه نگاری الکترونیک

مدیر مسئول پایگاه خبری ارتباط امروز