محمد علی آذربایجانی

مشخصات شخصی:۳>

 

 • مرتبه علمی: دانشیار.
 • تاریخ تولد:۱۳۵۱ 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: m_Azarbayjani@iauctb.ac.ir   
   
 مشخصات تحصیلی:۳>

 

 • دکتری:تربیت بدنی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  ایران.۱۳۸۰
 •  کارشناسی ارشد: تربیت بدنی . دانشگاه آزاد ، تهران ، مرکز، ۱۳۷۵.
 • کارشناسی: تربیت بدنی . دانشگاه آزاد ، تهران ، مرکز، ۱۳۷۳ .
موضوعات پژوهشی مورد علاقه :۳>

 

 • فعالیت های بدنی و گیاهان دارویی بر عوامل بیو شیمیایی
سوابق اجرایی :۳>

 

 • مشاور تربیت بدنی ستاد حمل نیروهای مسلح
 • مشاور تربیت بدنی کل نیروی انتظامی
 • عضو کمیته برنامه ریزی وزارت علوم
 • مدیر گروه کارشناسی
 • عضو گروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه وزارت علوم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳تهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۷۵تهران مرکز
دکتری۱۳۸۰علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)سرپرست پژوهشکده تربیت بدنی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)