محمد بهمنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴دانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۳دانشگاه علوم و تحقیقات دانشکده علوم انسانی- حقوق

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)وکیل پایه یک دادگستری(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)