محمدباقر بهرامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم سیاسی
کارشناسی ارشدروابط بین الملل
دکتریروابط بین الملل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی
  • تاریخ تولد:1334 
  • محل تولد: اسد آباد
  • ایمیل: moh.Bahrami@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری افتخاری: روابط بین الملل
  •  کارشناسی ارشد: علوم سیاسی
  • کارشناسی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

سمت های اجرایی:

 

1-نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی

2-قائم مقام سازمان اسناد ملی ایران

3-مشاور وزیر و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت بازرگانی

 

4-نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی

1-4 نایب رئیس گروه دوستی جمهوری اسلامی و کره جنوبی

2-4 رئیس کمیسیون مشترک اموراداری و نهادهای انقلاب اسلامی

3-4 رئیس کمیسیون مشترک اموراداری و کمیسیون نفت

4-4 رئیس کمیسیون مشترک اموراداری و دیوان محاسبات

5-4 رئیس کمیسیون مشترک اموراداری و بهداشت درمان

 

5- قائم مقام مرکز تهیه و توزیع کالای وزارت بازرگانی

6-سرپرست اداره کل تشکیلات و روشهای قوه قضائیه

7-مدیر هسته گزینش مجلس شورای اسلامی

 

8-نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

1-8 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

2-8 رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی  مجلس شورای اسلامی

3-8 رئیس کمیسیون مشترک قانون خدمات کشوری

4-8 رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی و اتریش

5-8 عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورایعالی اداری کشور

6-8 عضو شورایعالی اشتغال کشور

7-8 عضو کمیته سه نفره مشترک مجلس و شورای نگهبان

8-8 رئیس کمیته مشترک مجلس و دفتر سازمان ملل

 

9-عضو هیات موسس مجمع خیرین سلامت کشور

10-سفیر فوق العاده و تام الاختیار در کشور جمهوری آذربایجان

1-10 دکتری افتخاری روابط بین الملل از جمهوری آذربایجان

2-10 سفیر نمونه سال 2010 در کشور جمهوری آذربایجان

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

11- عناوین کتاب ها: 1.حقوق اساسی 2.حقوق اداری 3.اداره امور دولتی 4.عوامل توسعه در کره جنوبی

12- عناوین مقالات: 1.توسعه جمهوری آذربایجان و آینده روابط با جمهوری اسلامی ایران 2. نظام اداری و نقش آن در نظام سیاسی 3. سیدجمال الدین اسدآبادی  4. برنامه پنجم توسعه

 

13- عضو هیات علمی رسمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

14- استاد نمونه سال تحصیلی 94-1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

 

زمینه های پژوهشی:
 

  

سوابق آموزشی:

 


  •