محمد جلال بد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیراه و ساختمانتهران
کارشناسی ارشدراه و ساختمانتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:1338 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: @iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 •  کارشناسی ارشد: راه و ساختمان . دانشگاه تهران ، تهران ، ایران .
 • کارشناسی: راه و ساختمان . دانشگاه تهران ، تهران ، ایران .

 

موضوعات پژوهش مورد علاقه :

 • زلزله 
 • بارگذاری سازه ها
 • تاسیسات ساختمان و راهکارهای صرفه جوی انرژیی

 

  تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

بررسی عملکرد سازه ها در بم

  زمینه های پژوهشی: 

پانلهای ساندویچی

عملکرد سازهای اجری و فلزی در بم

 سوابق آموزشی: 

عضو هییت علمی از سال 71

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

بارگذاری سازه ها

نکات اجرایی پانلهای  سا ندویچی

عملکرد سازههای اجری وفولادی در بم