مریم دقیقی اصل

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:استادیار
 • تاریخ تولد:1350
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: daghighi1350@iauctb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری : شیمی - دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران . 1381
 •  کارشناسی ارشد: شمی معدنی  . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال .1376
 • کارشناس : شیمی محض - دانشگاه رازی کرمانشاه  .1373

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :
 

 • نانو شیمی
 • جذب سطحی

  

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳شیمی محضرازی کرمانشاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۶شیمی معدنیآزاد تهران شمال
دکتری۱۳۸۱شیمی معدنیآزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)