مرجان دامن کشیده

 

مشخصات شخصی:

 

مشخصات تحصیلی :

 

 • دکتری : علوم اقتصادی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال  1381.تا 1388 .
 • فوق لیسانس : برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی از دانشگاه الزهرا از سال 1372 تا 1375 و علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1371 تا 1374.
 • لیسانس: علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا از سال 1366 تا 1370.
 • دیپلم :  ریاضی فیزیک - دبیرستان توحید سال 1366.

 

سمت های اجرایی :

 

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1375 تا کنون.
 • مدیر گروه اقتصاد تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) و کارشناسی ازشد سال 1388-1393.
 • کار اجرائی در سمت معاون گروه اقتصاد 1381

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی  :

 

 

 • همکاری در طرح " تعیین کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار نیاز به حمایت دولت دارد به تفکیک کالاهای خوراکی و غیر خوراکی "، مجری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  ،  سال ۱۳۷۷ .
 • -  همکاری در طرح " تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی جهت تقویت مزیت‌های نسبی                    صادرات صنعتی "، طرح مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، سال۱۳۷۷ . 
 • همکاری در طرح " بررسی ساختار صنعتی صنایع کارخانه‌‌ای استان اصفهان "، طرح مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، سال ۱۳۷۷
 • همکاری در طرح " سیاست صنعتی و مزیت نسبی " ، طرح مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، سال ۱۳۷۸ .
 • همکاری در طرح " فرصت ها وچالشهای صادرات ایران " ،طرح مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ،سال ۱۳۷۸ .
 • همکاری در طرح " شناخت بازار هدف ترکمنستان و راههای دستیابی به آن "،  طرح مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، سال ۱۳۷۹ .
 • همکاری در طرح " مالیات ابزاری نیرومند در جهت رشد سرمایه‌گذاریهای تولیدی و اشتغال زا "، سال ۱۳۷۹.
 • همکاری در طرح" بررسی نقش مناطق آزاد ویژه اقتصادی در رشد صنعتی و معدنی"،پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سال ۱۳۸۲.
 • همکاری در طرح " طراحی شاخص‌های نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی در برنامه توسعه سوم "، مجمع تشخیص مصلحت نظام ( معاونت بررسی و نظارت ) ، مشاوران انرژی و اقتصاد شایگان ، سال ۱۳۸۲ .
 • همکاری در طرح " بررسی عوامل مؤثر عرضه و تقاضای پول در ایران" دکتر امامی ، مؤسسه برنامه‌ریزی ، سال ۱۳۸۳. 
 • همکاری در طرح " بررسی امکان بکارگیری طرح بورس خرید و فروش مجوز آلایندگی، جهت ساماندهی صنوف آلاینده شهر تهران" ، طرح مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ، سال ۱۳۸۳ .
 • -همکاری در طرح "محاسبه شاخص های توسعه هزاره (MDG) در استان زنجان برای سال  1383" پژوهشکده آمار ۱۳۸۶ .
 • - همکاری در نگارش"بنزین از منشاء تا بازار" انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیر کبیر 1386.
 • -همکاری در طرح " بررسی شاخص های رفاه اجتماعی خانوارها در مناطق 22 گانه شهر تهران با بهره گیری از اطلاعات سرشماری سال های 1375 و 1385 " پژوهشکده آمار 1387
 • -  همکاری در طرح" محاسبه و تحلیل شاخص های رفاه اجتماعی در استان های ایران در دوره 1385 - 1355 " پژوهشکده آمار
 • -  همکاری در طرح" ارائه الگوی تدوین و تخمین های فصلی اجزای تقاضای نهایی"پژوهشکده آمار 1387
 •  -  مجری طرح" مشارکت زنان در توسعه اقتصادی کشور با استفاده از داده های سرشماری سال های 1375 و 1385" پژوهشکده آمار1387
 • -  مجری طرح "معرفی بازار بین المللی ارز (FOREX) و جایگاه کاربران ایرانی در آن"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.1387
 • -  مجری طرح " جمع آوری و تولید شاخص های اهداف توسعه هزاره (MDG’S  ) و کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (ICDP ) " پروژه صندوق جمعیت ملل متحد( UNFPA ) پژوهشکده آمار1388 .
 • -  همکاری در طرح " بررسی وضعیت زنان در ایران طی سالهای 1375و 1385" پروژه صندوق جمعیت ملل متحد( UNFPA ) پژوهشکده آمار1388 .
 • -  همکاری در طرح " بررسی وضعیت زناشویی در ایران طی  سالهای 1375و 1385" پروژه صندوق جمعیت ملل متحد( UNFPA ) پژوهشکده آمار1388 .
 • -  مجری طرح" بررسی تاثیر رشد جمعیت بر مهاجرت و وضعیت مسکن" پروژه صندوق جمعیت ملل متحد( UNFPA ) پژوهشکده آمار1389 .

 

 

 زمینه های پژوهشی  : 

 

 

 •  اقتصاد محیط زیست ، انرژی ، بخش عمومی (دولت ) – مالیات
 • همکار پژوهشی در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • همکار پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
 • همکار پژوهشی در پژوهشکده بیمه مرکزی ایران
 • همکار پژوهشی در پژوهشکده آمار

سوابق آموزشی :

 

 

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1376 تا کنون
 • استاد دروس : اقتصاد خرد ، اقتصاد بخش عمومی ، موضوعات انتخابی در اقتصاد ، مالیه عمومی

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدتوسعه و برنامه ریزی اقتصادیداانشگاه الزهرا و تهران
کارشناسی۱۳۷۰اقتصاد نظریدانشگاه الزهرا
دکتری۱۳۸۸اقتصادواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرگروه تحصیلات تکمیلی اقتصاد نظری(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)