محمدرضا ابراهیمی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1345 
 • محل تولد
 • ایمیل: moh.ebrahimi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان و ادبیات فرانسه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1379
 •  کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فرانسه . دانشگاه فردوسی ، مشهد ، ایران ،  1371.
 • کارشناسی: زبان و ادبیات فرانسه . دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ،  1368 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • ادبیات
 • ترجمه

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

مدیر دفتر استخدام هیات علمی

مدیر گروه آموزشی زبان فرانسه

عضو کمیته منتخب دانشگاه

دبی کمیته منتخب دانشگاه

سرپرست کمیته تحصیلات تکمیلی

 

  

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸ادبیات فرانسهشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱ادبیات فرانسهفردوسی مشهد
دکتری۱۳۷۹ادبیات فرانسهآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)