محمد افتخاری یزدی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1339 
 • محل تولد:
 • ایمیل: moh.eftekhari-yazdi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مهندسی مکانیک . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1383
 •  کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک . دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران 1373.
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک . دانشگاه علم و صنعت ، 1364 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • مکانیک سیالات
 • انتقال حرارت
 • انرژی های تجدید ناپذیر

افتخارات :

 

 • استاد نمونه
 • پژوهشگر نمونه سه بار
 • پژوهشگر نمونه استانی

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه مکانیک دو نوبت و حدود ده سال

معاون دانشکده فنی یک سال

رئیس دانشکده فنی سه سال

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴مهندسی مکانیکعلم وصنعت
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی مکانیکتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۳مهندسی مکانیکعلو م و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)