محمدرضا اسمعیلی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1353 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: moh.Esmaili@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت ورزش . دانشگاه تهران ، ایران.1383
 •  کارشناسی ارشد: تربیت بدنی . دانشگاه تهران ، ایران ،  1378.
 • کارشناسی: تربیت بدنی . دانشگاه تهران ، ایران ،  1376 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • برنامه ریزی راهبردی
 • برنامه ریزی درسی
 • تاریخ و فلسفه تربیت بدنی

افتخارات :

 

 • رتبه نخست کنکور سراسری کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه دانشکده

مدیر مسئول ماهنامه و هفته نامه

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸تهران
دکتری۱۳۸۳مدیریت ورزشتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)