مسیب فلاح پور

مشخصات شخصی:

مرتبه علمیمربی

تاریخ تولد:1342

محل تولدبهشهر

ایمیل: Mos.Falahpour@iauctb.ac.ir
 

 مشخصات تحصیلی:

-کارشناسی ارشد:  رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی – سال اخذ مدرک: 1376      نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

-کارشناسی: رشته: حقوق–  سال اخذ مدرک:1373     نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

-کارشناسی: رشته: فلسفه–  سال اخذ مدرک:1371     نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی

سمت های اجرایی:

-

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

سوابق آموزشی