مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱International conference on Modelling and optimization of Structures, processes and systemsFariborzi Araghi Mohammad AliDynamical Control of accuracy using the stochastic arithmetic to estimate definite and improper integrals,(تنظیم نشده)
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.