مهری قدیمی نوران

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰آزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳آزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۴آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی :

 

دکتر مهری قدیمی نوران

مرتبه علمی: استادیار

تاریخ تولد: 30/06/1340

محل تولد: تهران

آدرس ایمیل: Meh.ghadimi_nouran@iauctb.ac.ir

 

مشخصات تحصیلی:

 

- دکتری:

رشته :ادبیات آلمانی/  گرایش: ادبیات / سال اخذ مدرک: 1384 / نام دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

- کارشناسی ارشد:

رشته: آموزش آلمانی / گرایش: آموزشسال اخذ مدرک: 1373 / نام دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

- کارشناسی:

رشته: مترجمی زبان آلمانی/ گرایش: مترجمی/ سال اخذ مدرک: 1370 / نام دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سمت های اجرایی:

 

 

تجربیات پژوهشیدانشگاهی :

 

- تألیف و ترجمه کتب

- چاپ مقالات در مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران

- چاپ مقالات در زمینه های گوناگون به و یژه ادبیات و پزشکی در مجلات و روزنامه های کثیرالانتشار

 

زمینه های پژوهشی:

 

- پژوهش های قرآنی و دیگر کتب آسمانی

 

سوابق آموزشی:

 

- 19 سال تدریس در دانشگاه

- 4 سال تدریس در مؤسسات زبان