محسن قاسمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۷حقوق خصوصیامام صادق(ع)
دکتری۱۳۸۵تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)وکیل پایه یک دادگستری(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)