مصطفی قاضی مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴عمران- عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۸۸عمران- مهندسی مدیریت و ساختدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۹۴عمران- مهندسی مدیریت و ساختدانشگاه سراسری سمنان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱

ساعات حضور

یکشنبه ها ۱۲- ۱۷

دوشنبه ها ۱۳- ۱۹:۳۰

سه شنبه ها ۷:۳۰- ۱۳