محمد علی گذشتی

بسمه تعالی

سوابق آموزشی، اجرایی و پژوهشی

 

1 - مشخصات فردی

نام: محمد علی                  نام خانوادگی: گذشتی                     تاریخ تولد: 1324              

2-  مشخصات ارتباطی           

آدرس ایمیل: magozashti@yahoo.com

3- تحصیلات

-          فارغ التحصیل دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در سال 1345 دانشگاه تهران

-          فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در سال 1347 دانشگاه تهران

-          فارغ التحصیل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی در سال 1355 دانشگاه تهران

4- وضعیت استخدامی

-          عضو هیئت علمی تمام وقت واحد تهران مرکزی از سال 1374

-          دانشیار پایه 23در دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد تهران مرکزی

5- سوابق اجرایی

-          رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و رئیس مجتمع دانشگاهی ولی عصر (عج) از سال 1374 تا 1380

-          مدیرکل طرح و برنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1380 تا 1382

-          معاون آموزشی واحد تهران مرکزی از سال 1384 تا 1385

-          رئیس واحد تهران مرکزی از سال 1385 تا 1391

6- مقالات علمی - پژوهشی:

- روش های علمی واژه سازی و واژه گزینی در زبان فارسی

فصلنامه پژوهش ادبی دوره اول شماره 1

- پیشینه مطالعات زبانی در شرق و غرب

فصلنامه پژوهش ادبی دوره دوم شماره 1

- زبان فارسی و جایگاه آن در خانواده زبان های هندواروپایی

فصلنامه پژوهش ادبی دوره دوم شماره 2

- بررسی تاثیرپذیری فردوسی از آئین زروانی

فصلنامه پژوهش ادبی شماره 17

- سنجش اندرزهای فردوسی در شاهنامه و سعدی در بوستان

فصلنامه پژوهش ادبی شماره 20

- بیان چند نکته اجتماعی و اخلاقی در متون ادب فارسی با تاکید بر مفهوم شهروندی

فصلنامه پژوهش ادبی شماره 24-25

- شهر نور و ظلمت در شعر سهراب

کهن نامه ادب فارسی پژوهشگاه علوم انسانی

- بازتاب تضاد در مثنوی

فصلنامه زبان و ادب فارسی شماره 6

- تحلیل کاربرد شناختی ویژگی طنز در شعر احمد شاملو

فصلنامه پژوهش های نقد ادبی - پذیرش

- ساختار و کارکرد بند و گونه های آن در متون معاصر

- بررسی نوع روایی شیرین و خسرو دهلوی

- معصوم ها چگونه شخصیت پردازی شده اند

- آموزه های تعلیمی مثنوی مولوی در حوزه آسیب های اجتماعی

- تحلیل ساختار ادبی شعر طالب جاجرمی از شاعران گمنام قرن 9

 

- تحلیل اسطوره سوک در ادبیات تصویری شاهنامه

-تنبیه بدنی در مکاتب گوناگون و آثار ادبی

 

انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعارشیرکو بی کس

انسان و آزادی در تاریخ شعر معاصر ایران

فصلنامه پژوهش های نقد ادبی – پذیرش

بهارستان سخن شماره 22

اندیشه های ادبی شماره 13

پژوهش نامه ادبیات تعلیمی بهار سال 21

سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهارادب)سال هفتم شماره 1

اندیشه های ادبی پذیرش

 

پژوهشنامه تربیتی فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

 

فصلنامه علمی پژوهشی دنشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

کنگره بین المللی تاریخ پژوهی،دانشگاه شهیدبهشتی،شهریور94

 
 
-بررسی پیکربندی بافتی گلستان، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، زمستان 93، شماره 24
-ساختار و کارکرد بند(پاراگراف) و گونه های آن در متون معاصر، مطالعات نقد ادبی، پاییز 1393، شماره 36
-هنر ادبی و ادبیات هنری، مجله علوم ادبی، بهار و تابستان،1394،شماره 6
-بررسی کهن الگو در شعر احمد شاملو با نگاه کاربردشناختی، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، تابستان 1394،شماره 39
-تأثیر سبک خراسانی بر نگارگری ایرانی، مجله علوم ادبی،پاییز و زمستان 1394،شماره 7
-اثربخشی شعر درمانی در کاهش مشکلات روانشناختی بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 26، شماره 44، 1395
-واحد واژگون مرتبه در ساختار گروه اسمی جمله در کلام حافظ، فصل نامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، پذیرش چاپ در شماره 30، 1396
-جهان‌بینی عرفانی مولانا و کارکرد آیات و احادیث مثنوی با تکیه بر نظام گذرایی، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی(مشترک)،بهار 96
 

Pragmatic study of dialogue characteristics in Shamlos’ poem based on non co operation principle (N.C.P) Cambridge Journal of regions & society

 

Structural of Noun Narrative in Shirin and Khosrow by Amir- KhosrowDehlavi, PouranYousefi Poor Kermani, Mohammad Ali Gozashti,A Journal of Multidisciplinary ResearchVol. 3 Issue 7, July 2014 (Special Issue on Social Sciences)

Structural of noun narrative in Shirin and Khosrow by  Amir Khosrow Dehlavi, SAJMR, vol 3 Issue7 , July 2014

 
Methods of Teaching Children in Works of Nezami and Nasir Khusrow,MAGNT RESEARCH REPORT, January 2015
 
همایش:
صفیر مرغ قدسی بر سرشت عرشی آدمی با نگاه بر غزلیات حافظ، همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت 1396
 

7- کتب

-          آئین سخنوری و نگارش

-          گزیده متون ادب فارسی

-          روش تحقیق و مرجع شناسی

8- راهنمایی پایان نامه  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:

-          راهنمایی پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد 76 مورد

-          راهنمایی پایان نامه در مقطع دکتری 8 مورد

9 - عضویت در هیئت ها یا شوراهای دانشگاهی

-          رئیس کمیسیون تخصصی زبان و ادبیات فارسی و زبان های خارجی هیأت ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

-          عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

-          عضو شورای پژوهشی واحد تهران مرکزی

-          عضو هیأت ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

-          عضو کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان تهران

-          عضو سابق هیأت امنای بیمارستان بوعلی

-          عضو سابق شورای فرهنگی – سیاسی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

-          عضوسابق هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

-          عضو سابق شورای بورس منطقه1 دانشگاه آزاد اسلامی