سید محسن هاشمی

مشخصات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی: سید محسن هاشمی                                 
 • مرتبه علمی: استادیار پایه 6
 • تاریخ تولد: 25 اردیبهشت 1346
 • محل تولد: قم
 • ایمیل:    و s.m.hashemi2525@gmail.com    hashemi1967@yahoo.com   Moh.Hashemi@iauctb.ac.ir

 

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: زبان و ادبیات عرب     گرایش: -        دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عرب    گرایش: -      دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کارشناسی: دبیری زبان و ادبیات عرب              دانشگاه: تربیت معلم تهران        
 • دیپلم: علوم تجربی

 

سمت های اجرایی:

-

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی:

 • مقاله با موضوع بررسی فضایل امام علی (ع) در قصاید " علویات سبع" ابن ابی الحدید با استناد به روایات، چاپ شماره 20 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش ادبی
 • راهنمایی  5 پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده و 6 عدد در حال انجام
 • مشاوره 3 پایان نامه
 •  

زمینه های پژوهشی:

 • زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث

 

سوابق آموزشی:

 • 14 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زبان وادبیات عربتربیت معلم تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۲زبان وادبیات عربآزادتهران
دکتری۱۳۸۵زبان وادبیات عربعلوم تحقیقات