مریم ایرجی

نام ونام خانوادگی:مریم ایرجی

تاریخ ومحل تولد: 1345-  زنجان

مرتبه علمی:استاد یار تمام وقتدر گروه زبانشناسی، دانشکده زبان های خارجی.

پست الکترونیکی:   miraji180@gmail.com

اطلاعات تحصیلی:

دکتریتخصصی

سال اخذ:              2007

رشته تحصیلی:       زبان شناسی

دانشگاه:   دهلی – هند

 

ام-فیل:

سال اخذ:               2004

رشته تحصیلی:       زبان شناسی

دانشگاه:  دهلی – هند

 

-کارشناسیارشد:

سال اخذ: 2002

رشته تحصیلی:       زبان شناسی

دانشگاه: دهلی – هند

 

- کارشناسی

سال اخذ:              1990

رشته تحصیلی :      علوم پایه

دانشگاه بنگلور هند.

 

علاقمندی در زمینه های پژوهشی:

روانشناسی زبان، عصب شناسی زبان، زبانشناسی شناختی

 

سوابق آموزشی  

تدریس درمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1386

 

سوابق پژوهشی:

تعدادمقاله علمی پژوهشی غیرISI : پنج عنوان (5 )

تعدادمقاله ارایه شده درکنفرانس: چهار عنوان (4 )

تعدادراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشددفاع شده :( 30)

تعداد مشاوره راهنمایی دفاع شده : 29

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹فیزیک - شیمی - ریاضیبنگالور
کارشناسی ارشد۱۳۸۱زبانشناسیدهلی
دکتری۱۳۸۶روان شناسی زبان شناختیدهلی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)