مهناز جعفریه

مشخصات شخصی :

  • نام و نام خانوادگی : مهناز جعفریه
  • مرتبه علمی : استادیار
  • تاریخ تولد : 1346
  • محل تولد : کرمان
  • ایمیل :       mahnazjafarieh@yahoo.com

مشخصات تحصیلی :

  • دکتری : زبان و ادبیات فارسی    گرایش : ادبیات فارسی              دانشگاه : دانشگاه علوم و تحقیقات
  • کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی     گرایش : ادبیات فارسی       دانشگاه : دانشگاه شیراز
  • کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی                  دانشگاه : دانشگاه شیراز
  • دیپلم : فرهنگ و ادب

سمت های اجرایی :

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی :

یک طرح در زمینه آزادی در متون منظوم ادب فارسی با تأکید بر دوران پیش از مشروطه و پس از آن .

مقالاتی در زمینه : گلگشتی در مصباح الهدایه 2- تصحیحات قیاسی در شعر خواجو 3- عشق از حدیث سعدی 4- بررسی نسخه خطی شرح مثنوی احراری 5- اطناب در مثنوی 6- سعدی از منظر تقریب مذاهب

7- سعدی از منظر فکر و فرهنگ 8- بررسی سه دگردیسی عمده در شعر و نقد پس از مشروطه 9 – آینده نگری در شاهنامه فردوسی 10- مدح و هجو در شعر سعدی

زمینه های پژوهشی : ادبیات داستانی – ادبیات عامیانه ، ادبیات کودک ، ادبیات نثر فارسی ، ادبیات نظم فارسی ، تطبیق عربی و فارسی .

 

سوابق آموزشی :

1- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، گروه ادبیات فارسی

2- تدریس در دانشگاه علوم و تحقیقات

3- تدریس در دانشگاه پیام نور ، مرکز تهران

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زبان و ادبیات فارسیدانشگاه شیراز
دکتری۱۳۸۳زبان و ادبیات فارسیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)