مینا جمشیدی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹شیمیتربیت معلم تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مدیریت آموزشیواحد تهران مرکز
دکتری۱۳۸۱مدیریت آموزشیواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت گمرک(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1346 
 • محل تولد: ساوجبلاغ
 • ایمیل: min.jamshid@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت آموزشی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی ، . دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران ، 1377.
 • کارشناسی: شیمی ،  دانشگاه تربیت معلم ، تهران ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهش مورد علاقه :

 

 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین الملل ، رفتار سازمانی و...)

افتخارات

 

 

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه مدیریت گمرک و مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی از سال 87

مدیر مالی مرکز آموزش عالی بین الملل سال 83

عضو کمیته نظارت رساله های دکتری مدیریتی آموزشی سال 83 واحد علوم تحقیقات

عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی

آ