منوچهر جفره

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1327  
 • محل تولد: شیراز 
 • ایمیل: man.jofre@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت دولتی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1376
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی . دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران ،  1369.
 • کارشناسی: علوم . دانشگاه افسری - نظامی ،  1349 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • مدیریت
 • حقوق
 • اجتماعی
 • فرهنگی

افتخارات :

 

 • انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشکده مدیریت در سال 86-85
 • تدوین تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی :
 

رئیس دانشکده مدیریت

مدیر کل امور اداری دانشگاه

مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه

مدیر دفتر هیات علمی

  

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۴۹علومافسری- نظامی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹مدیریت دولتیعلامه طباطبایی
دکتری۱۳۷۶مدیریت دولتیواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر دفتر هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)