محمدرضا کاباران زاده قدیم

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1343 
 • محل تولد: ارومیه
 • ایمیل: Ali.Amirkabiri@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت صنعتی ، . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1382
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی ، . دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران ،  1375.
 • کارشناسی: مدیریت صنعتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • مدیریت استراتژیک
 • ارزیابی عملکرد سازمان
 • مدیریت دانش
 • مدیریت عملیات

افتخارات :

 

 • لوح تقدیر در بخش پژوهش ویژه استادان در رابطه با لغزشگاه ها و آفات مدیریت از دیدگاه اسلام
 • استاد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به مناسبت هفته پژوهش سال 1387
 • فعالیت در عرصه تحقیق و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • فعالیت در همایش ملی کشاورزی پایدار دانشگاه آزا د اسلامی واحد ورامین - پیشوا آذر 1390

 

سوابق اجرایی :
 

رئیس برنامه ریزی و کنترل موجودیها ، شرکت کشتی سازی خلیج فارس

کارشناس برنامه ریزی و امور شرکتها ، شرکت تکادو ذوب آهن اصفهان

کارشناس برنامه ریزی و تعالی سازمانی ، شرکت پیدیکو

کارشناس سازمان بازرسی کل کشور

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مدیریت صنعتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مدیریت صنعتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتری۸۹مدیریت صنعتیآزاد اسلامی علوم و تحقیقات