محمدرضا کاباران زاده قدیم

مشخصات شخصی:۳>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مرتبه علمی: دانشیار.
 • تاریخ تولد:۱۳۴۳ 
 • محل تولد: ارومیه
 • ایمیل: moh.kabaranzad@iauctb.ac.ir   
   

 

 

 

 مشخصات تحصیلی:۳>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • دکتری: مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،  تهران، ایران.۱۳۸۲
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران ،  ۱۳۷۵.
 • کارشناسی: مدیریت صنعتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران ،  ۱۳۶۹ .

 

 

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :۳>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مدیریت استراتژیک
 • ارزیابی عملکرد سازمان
 • مدیریت دانش
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 •  

 

 

 

افتخارات :۳>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • لوح تقدیر در بخش پژوهش ویژه استادان در رابطه با لغزشگاه ها و آفات مدیریت از دیدگاه اسلام
 • استاد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۳۸۷
 • فعالیت در عرصه تحقیق و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • فعالیت در همایش ملی کشاورزی پایدار دانشگاه آزا د اسلامی واحد ورامین - پیشوا آذر ۱۳۹۰

 

 

 

 ۳> سوابق اجرایی :
 ۳>

 

 

 

رئیس برنامه ریزی و کنترل موجودیها ، شرکت کشتی سازی خلیج فارس

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس برنامه ریزی و امور شرکتها ، شرکت تکادو ذوب آهن اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس برنامه ریزی و تعالی سازمانی ، شرکت پیدیکو

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس سازمان بازرسی کل کشور

 

 

 

 

 

 

 

معاون اداری - مالی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین - پیشوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مدیریت صنعتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مدیریت صنعتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتری۸۹مدیریت صنعتیآزاد اسلامی علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲