مریم خسروی برغانی

مشخصات شخصی:۳>

 

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:۱۳۴۸ 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: mar.khosravi _baraghani@iauctb.ac.ir   
   
 مشخصات تحصیلی:۳>

 

 •  کارشناسی ارشد: زبان انگلیسی ،  دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  ۱۳۷۴.
 • کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  ۱۳۷۱ .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :۳>

 

 • جامعه شناسی
 • روانشناسی
 • زبان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مترجمی زبان انگلیسیآزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مترجمی زبان انگلیسیآزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)