محسن کوکبی نژاد

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1354 
  • محل تولد: تهران 
  • ایمیل: M- kokabi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: آمار - . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1383
  •  کارشناسی ارشد: آمار. دانشگاه تربیت مدرس  1379.
  • کارشناسی: آمار. دانشگاه پیام نور. 1377 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • شاخه های مختلف آمارمانند شبیه سازی و نظریه اصلاح  .

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷آمارپیام نور تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۹آمارتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۳آمارآزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)