مژگان منصوری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تهران جنوب
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آموزش زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی.
 • تاریخ تولد:1341 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: moj.mansouri@iauctb.ac.ir 
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: زبان انگلیسی - گرایش آموزش – 1375 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کارشناسی:کارشناسی زبان انگلیسی - گرایش منرجمی – 1372 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

سمت های اجرایی:

 

 • مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی از سال 1387 تا کنون

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 • تالیف 6 کتاب دیر زمینه ادبیات انگلیسی
 • ترجمه یک کتاب و چندین مقاله تخصصی و غیرتخصصی در ژورنالهای معتبر
 • ارایه دو مقاله در کنفرانسهای بین المللی

 

زمینه های پژوهشی:
 

 • بررسی مسایل و مشکلات مربوط به آموزش زبان
 • بررسی مسایل و مشکلات مربوط به آموزش ترجمه

 

سوابق آموزشی:

 

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • مدرس مدعو دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • مدرس مدعو دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مدرس و سوپروایزر موسسات مختلف آموزش انگلیسی
 •