مژگان منصوری

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی.
 • تاریخ تولد:1341 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: moj.mansouri@iauctb.ac.ir 
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: زبان انگلیسی - گرایش آموزش – 1375 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کارشناسی:کارشناسی زبان انگلیسی - گرایش منرجمی – 1372 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

سمت های اجرایی:

 

 • مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی از سال 1387 تا کنون

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 • تالیف 6 کتاب دیر زمینه ادبیات انگلیسی
 • ترجمه یک کتاب و چندین مقاله تخصصی و غیرتخصصی در ژورنالهای معتبر
 • ارایه دو مقاله در کنفرانسهای بین المللی

 

زمینه های پژوهشی:
 

 • بررسی مسایل و مشکلات مربوط به آموزش زبان
 • بررسی مسایل و مشکلات مربوط به آموزش ترجمه

 

سوابق آموزشی:

 

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • مدرس مدعو دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • مدرس مدعو دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مدرس و سوپروایزر موسسات مختلف آموزش انگلیسی
 •  

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تهران جنوب
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آموزش زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)