مهرزاد مینوئی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1345 
  • محل تولد: نوشهر
  • ایمیل: meh.minouei@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: مالی و حسابداری . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1385
  •  کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1376.
  • کارشناسی: مدیریت بازرگانی ، . دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ،  1372 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • مدیریت مالی

 

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

معاون گروه مدیریت صنعتی

مشاور مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲بازرگانیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مدیریت بازرگانیآزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۵مالی و حسابداریعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)