سید محمود میرخان

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی
 • تاریخ تولد:1343 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: s_mirkhan@iauctb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: آمار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  1371.
 • کارشناسی: ریاضی کاربردی . دانشگاه شیراز. 1367 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • فرایندهای تصادفی
 • محاسبات آماری

 

سوابق اجرایی :

 

 • مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 


 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷ریاضی کاربردیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۱آمارآزاد اسلامی واحد تهران واحد شمال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی - مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)