ماشا الله قدسی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی
  • تاریخ تولد: 1337
  • محل تولد: اسدآباد
  • ایمیل: m_moghadasi@iauctb.ac.ir

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:
  •   رشته:         گرایش:            سال اخذ مدرک – نام دانشگاه
  •  کارشناسی ارشد: رشته زبان آلمانی– گرایش آموزش زبان– سال اخذ مدرک 1372– نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • کارشناسی: رشته زبان آلمانی– گرایش مترجمی– سال اخذ مدرک 1364– نام دانشگاه تهران

 

سمت های اجرایی:

1- مدیر گروها آموزشی زبان آلمانی 1368 تا 1373
2- معاون دانشکده زبان های خارجی 1377 تا 1382

 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 

زمینه های پژوهشی:
 

 

سوابق آموزشی: