مهرداد نوابخش

مرتبه علمی : استاد

سوابق تحصیلی - دانشگاهی

  • دوره فوق دکتری جامعه شناسی حقوقی سیاسی از دانشگاه نانت، فرانسه در تاریخ    [28-07-2008]
  • دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در تاریخ [12-03-1998]
  • دوره تخصصی مدیریت و طراحی شهری از دانشگاه متروپلیتن لندن، انگلستان در تاریخ [14-04-2009]
  • دوره تخصصی توسعه شهری از دانشگاه نیو برلین، آلمان در تاریخ [29-06-2003]
  • دوره تخصصی مدیریت و طراحی شهری از دانشگاه آمریکایی شارجه، امارات در تاریخ [31-10-2006]
  • دوره تخصصی شهر و حقوق شهروندی از دانشگاه لندن، انگلستان در تاریخ[22-11-2007]
  • دوره تخصصی توسعه شهری از دانشگاه بروکس آکسفورد، انگلستان در تاریخ [16-02-2008]

 

خدمات علمی – اجرایی

ردیف

نوع فعالیت

محل

مشخصات ابلاغ

تاریخ انجام فعالیت

شماره

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

1

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

استان تهران

17510/10

3/2/93

1393

تا کنون

2

عضو شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی

-

46189/10

14/4/93

1393

تا کنون

3

عضو هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی

-

215832/15

19/11/93

1393

تا کنون

4

عضو و دبیر شورای انتصابات استان تهران

-

58833/10

24/3/93

1393

تا کنون

5

مشاور ریاست دانشگاه و عضو شورای مجازی تنظیم و آیین نامه های دانشگاه

-

10567/10

26/1/93

1393

تا کنون

6

عضو کارگروه تخصصی کمیته مدیریت سند اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی

-

4441/93/دش

14/2/93

1393

تا کنون

7

عضو کمیته منتخب دانشکده علوم وانسانی و اجتماعی

-

15752

20/2/93

1393

تا کنون

8

رئیس منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی

استان البرز و قزوین

-

-

1390

1392

9

دبیر منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

استان تهران

-

-

1391

1392

10

رئیس واحد اراک

استان مرکزی

-

-

1376

1383

11

رئیس واحد آشتیان

استان مرکزی

-

-

1371

1376

12

معاون آموزشی و دانشجویی

واحد علوم وتحقیقات

-

-

1383

1385

13

معاون دانشجویی

واحد علوم وتحقیقات

-

-

1385

1391

14

معاون اداری و مالی

واحد علوم وتحقیقات

-

-

1391

1392

15

عضو گروه  علمی تخصصی رشته جامعه شناسی

منطقه 8

44879/8

15/1/84

15/1/84

15/1/86

16

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد علوم وتحقیقات

واحد علوم وتحقیقات

25567/30

15/2/84

15/2/84

-

17

عضو کمیته علمی بررسی مقاله های همایش ملی روان شناسی و جامعه

واحد رود هن

729/621

24/7/85

-

-

18

ریاست شورای آموزشی و دانشجویی واحد علوم وتحقیقات

واحد علوم وتحقیقات

42650

28/9/85

-

28/9/87

19

عضو شورای فرهنگی واحد علوم وتحقیقات

واحد علوم وتحقیقات

34230

27/10/85

27/10/85

27/10/87

20

دبیر بخش تفسیر اجتماعی مجله علمی و پژوهشی انجمن علوم قران و حدیث

انجمن علوم قران و حدیث

86133

22/3/86

22/3/86

22/3/87

21

عضو اصلی کمیته طرح و برنامه و بودجه

واحد علوم وتحقیقات

58/8295

17/1/87

17/1/87

-

22

رئیس کمیسیون موارد خاص دانشجویی

واحد علوم وتحقیقات

15842

22/3/87

22/3/87

-

23

عضو کمیته ارزیابی و نظارت بر آزمون

واحد علوم وتحقیقات

15603

22/3/87

-

-

24

عضو کمیسیون پذیرش اساتید

واحد علوم وتحقیقات

17740

1/4/87

1/4/87

1/4/89

25

عضو شورای پژوهشی واحد

واحد علوم وتحقیقات

1428

11/4/87

11/4/87

11/4/88

26

رئیس شورای دانشجویی واحد

واحد علوم وتحقیقات

21675

19/4/87

19/4/87

19/4/88

27

عضو شورای پژوهشی دانشکده

واحد علوم وتحقیقات

4842/8295

12/5/87

12/5/87

12/5/88

28

عضو شورای پژوهشی واحد

واحد علوم وتحقیقات

83138/8295

21/6/88

21/6/88

21/6/89

 

 

تألیف کتاب

تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه های ایران

تعداد صفحه: 388

نشر: نشر علم

شابک: 5-675-224-964-978

 

جامعه شناسی گردشگری شهری (تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه شناسی توریسم)

تعداد صفحه: 280

نشر: بهمن برنا (11 خرداد، 1392)

شابک: 978-964-8023-59-6

قطع کتاب: رقعی

معرفت و مکتب فرانکفورت

مشخصات کتاب

تعداد صفحه: 224

نشر: جهان کتاب (21 خرداد، 1390)

شابک: 978-964-2533-65-7

قطع کتاب: رقعی

کاربرد روش های آماری در علوم اجتماعی با نرم افزار SPSS

تعداد صفحه: 352

نشر: هله (17 مرداد، 1390)

شابک: 978-964-2932-35-1

قطع کتاب: رحلی

درآمدی بر جامعه شناسی شهری

نشر: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1388)

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق         

تعداد صفحه: 260

نشر: جهان کتاب (21 خرداد، 1388)

شابک: 978-964-2533-32-9

قطع کتاب: رقعی

جامعه شناسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهری (ICTs)

نشر: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1388)

مبانی توسعه پایدار شهری

تعداد صفحه: 224

نشر: جامعه شناسان (1388)

شابک: 978-600-5546-15-6

قطع کتاب: وزیری

مبانی نظریه در جامعه شناسی(درآمدی بر روش شناسی علم و تکنولوژی)

تعداد صفحه: 208

نشر: پردیس دانش (01 اردیبهشت، 1386)

شابک: 964-94990-0-8

روشهای نوین پژوهش با تاکید بر برنامه ریزی جمعیتی

تعداد صفحه: 316

نشر: پیام دیگر (1382)

شابک: 964-7623-09-7

درآمدی بر مکاتب و نظریه های مردم شناسی

صفحه: 201

نشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک (بهار 1382)

شابک: 0-4-94504-964

اصول و مبانی روش تحقیق علمی

صفحه: 254

نشر: پیام دیگر (1382)

شابک: 0-6-92571-964

در آمدی بر سرمایه اجتمائی با رویکرد جامعه شناسی شهری

صفحه: 302

نشر: فرهنگ و تمدن (1393)

شابک: 978-600-66913-0-5

سرمایه اجتماعی

انتشارات بهمن برنا                   « در دست چاپ »

 

تلفیق روش و نظریه

انتشارات بهمن برنا                   « در دست چاپ »              

ترجمه کتاب

کارآفرینی اجتماعی آنچه همه باید بدانند

عنوان انگلیسی : Social Entrepreneurship, What Everyone Has to Know

پدیدآورنده : دیوید بورن استین، سوزان دیویس David Bornstein, Susan Davis

« در دست چاپ »

چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

عنوان انگلیسی : Doing Social Work Research

عنوان : چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

پدیدآورندگان : لوئیس هاردویک، آیدن ورسلی Louise Hardwick, Aidan Worsley

تعداد صفحات : 240 صفحه

نشر : انتشارات بهمن برنا  (1393)

جامعه شناسی ریسک :ریسک، سیاست اجتماعی و رفاه

تعداد صفحه: 236

نشر: بهمن برنا (23 خرداد، 1390)

شابک: 978-964-8023-49-7

جامعه شناسی مسائل اجتماعی (چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم)

تعداد صفحه: 328

نشر: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا (23 آبان، 1389)

شابک: 978-600-5999-43-3

قطع کتاب: وزیری