مژگان نیکبخت ایدلو

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی.
 • تاریخ تولد:1350  .
 • محل تولد: تهران .
 • ایمیل: moj.nikbakht@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: پژوهش هنر. دانشگاه رسا ملیخ  .آذربایجان ، باکو.1391
 •  کارشناسی ارشد: نقاشی . دانشگاه آزاداسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران  1376.
 • کارشناسی:نقاشی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران ،  1374 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • نقوش اسلیمی و اسلامی  .
 • تکثچر شناسی روی فرش و گلیم .

افتخارات :

 

 • هفت نمایشگاه انفرادی در ایران .
 • نمایشگاه انفرادی در فرانسه (پاریس ).
 • نمایشگاه انفرادی در آذربایجان (باکو) .
 • عضو پیوسته خانه هنرمندان .
 • نمایشگاهها ی گروهی در خانه هنرمندان - صبا .

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۲۰۱۲پژوهش هنررساملیخ آکادمی
کارشناسی۷۴نقاشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۷۶نقاشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدرس(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)