مهشید نیکپور نزهتی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:استادیار
 • تاریخ تولد:1341 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: mahshid nikpour@iauctb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  دکتری:شیمی آلی . دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات .1381
 •  کارشناسی ارشد: شمی  آلی . دانشگاه شهید بهشتی  1373.
 •  کارشناسی: شیمی . دانشگاه شهید بهشتی .1370

 

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :
 

 • شیمی آلی
 • شیمی پلیمر
 • شیمی داروئی
 • سنتز مواد آلی

 

  

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰شیمیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳شیمی آلیشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۱شیمی آلیآزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)