مانیا نصرتی نیا

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1347  
 • محل تولد
 • ایمیل: mania_nosratinia@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1388
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،  1376.
 • کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ،ایران ، 1388 .

 

سمت های اجرایی:

 

 • آزمون سازی
 • متغیرهای موثر در زبان آموزی زبان آموزان

 

افتخارات :

 

 • استاد نمونه در سال تحصیلی 1388

 

زمینه های پژوهشی:
 

دبیر اجرایی نخستین همایش نقشگرایی (زبان شناسی نقشگرا ) سال 1391

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶آموزش زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۸۸آموزش زبان انگلیسیدانشگاه واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)