مریم اوتادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مهندسی شیمیدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مهندسی شیمیدانشگاه آزاد اسلامی
دکتری۱۳۸۲مهندسی شیمیدانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1352 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: M_otadi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مهندسی شیمی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران.1382
 •  کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران  1377.
 • کارشناسی: مهندسی شیمی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران،  1375 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • مهندسی شیمی
 • بیو تکنولوژی
 • رهایش دارو

افتخارات :

 

 • پژوهشگر برتر گروه مهندسی شیمی در سه سال متوالی
 • استاد نمونه گروه مهندسی شیمی (سه بار )
 • ثبت دو اختراع ملی

 

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه مهندسی شیمی (5 سال )

مسئول آزمایشگاه های مهندسی شیمی (یک سال )