مقصود پیری

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی:دانشیار.
  • تاریخ تولد:1345 
  • محل تولد: ارومیه
  • ایمیل: mpeeri@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:فیزیولوژی ورزشی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1376 
  •  کارشناسی ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1371 .
  • کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی .دانشگاه تربیت معلم.1369

سمت های اجرایی:

 

 1- عضو انجمن علمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی ایران از سال 1379 تاکنون

2-عضو کمیته تخصصی فیزیولوژی ورزشی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران در سال1377تا1378

3-عضو انجمن فیزیو لوژی و فارماکو لوژی ایران از سال 1389

 4-رئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1376تا 1381

5- مدیرت دفتر امور پژوهشی و دفتر اسناد و کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و همزمان سرپرست دفتر طرح و برنامه از سال 1381 تا سال 1382

6-معاونت دانشجوئی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1382 تا 1384

7-قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال1383 تا1384

 

 

زمینه های پژوهشی:
 

فیزیولوژی ورزشی،ایمونولوژی ورزشی و هورمون و ورزش

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹تربیت بدنیتربیت معلم
کارشناسی ارشد۱۳۷۱تربیت بدنیتهران مرکز
دکتری۱۳۷۶فیزیولوژی ورزشیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)