منصور پور نوری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۵قضائیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۷حقوق بین المللانگلستان
دکتری۱۳۷۰داندی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)استادیار(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)