محمدرضا ربیعی مندجین

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1350 
 • محل تولد:
 • ایمیل: moh.Rabiee_mondin@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت دولتی . دانشگاه آزاد اسلامی  .تهران، ایران.1383
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1376.
 • کارشناسی: مدیریت دولتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد ، ایران ،  1373 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • تئوری های سازمان و مدیریت

افتخارات :

 

 • استاد نمونه سال 1378

سوابق اجرایی :
 

4 سال رئیس واحد خلخال 133-1387

4 سال رئیس واحد ورامین - پیشوا 1391-1387

3سال رئیس گروه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد بروجرد

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مدیریت دولتیدانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مدیریت دولتیآزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۳مدیریت دولتیواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)