محسن راد

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی:مربی .
  • تاریخ تولد:1337  
  • محل تولد: تهران 
  • ایمیل: m_rad@iauctb.ac.ir
     

 مشخصات تحصیلی:

  •  کارشناسی ارشد: آمار . دانشگاه شهید بهشتی تهران 1368.
  • کارشناسی: آمار. دانشگاه شهید بهشتی . 1364 .

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری--
کارشناسی۱۳۶۴آمارشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۶۸آمارشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)