مهرداد رضائی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریآموزش زبان انگلیسیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات
کارشناسی۱۳۷۳مترجمی زبان انگلیسیآزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶آموزش زبان انگلیسیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:1351 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: meh.rezaei@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: آموزش  زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .ایران.
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه شیراز ، ایران ،  1376.
 • کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ، 1373 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • فراگیری زبان دوم تئوری فرهنگ اجتماعی
 • منظور شناسی
 • تجزیه و تحلیل گفتمان