مریم صادقی گیوی

    اطلاعات شخصی

  نام و نام خانوادگی : مریم صادقی گیوی 

  مرتبه علمی : دانشیار

  تاریخ تولد :1342

  محل تولد : قم

ایمیل : M_SADEGHI_38 @ YAHOO.COM

 

مشخصات تحصیلی:

دکتری زبان و ادبیات فارسی  گرایش دانشگاه  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 6/1376

کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی11/1375

لیسانس  : رشته­ی زبان و ادبیات فارسی گرایش :   دانشگاه تربیت معلم 4 /1370

دیپلم علوم تجربی  : دبیرستان نهضت شمیران1362

 

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی:

پژوهشگر نمونه در سال 1390  و 1392

بررسی و تحلیل مفاهیم و تعابیر آزادی های اجتماعی و سیاسی در متون منظوم ادب فارسی با تاکید بر دوران پس از مشروطه ، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی (  مجری ،1387 )

 بررسی خاستگاه و جایگاه آداب و مهارت های زندگی در متون منظوم و منثور ادب فارسی(مجری،  1388)

تحلیل مبانی و علل اندیشه های خردگرایی و خرد گریزی در شاهنامه و آثار سعدی (  مجری ، 1389)

طرح پژوهشی پیام های جهانی ادبیات فارسی ، فاز 1 پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ( 1386 همکار ،  1389 )

طرح پژوهشی پیام های جهانی ادبیات فارسی ، فاز دوم، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ( 1389 )

تحلیل تطبیقی  اندیشه های سیاسی متون مهم ادبیات فارسی با تاکید بر سیاستنامه ، قابوسنامه ، کلیله و دمنه ، مرزبان نامه ، شاهنامه فردوسی ،  بوستان و گلستان ،   1393

 

زمینه های پژوهشی:

 

سوابق آموزشی:

ـ   دکتری و از سال 1380 تاکنون

- کارشناسی ارشد از سال 1380 تاکنون

 

مقالات  و کتابها چاپ شده

سبک نثر پژوهش‌های ادبی( فردی ) (  فصلنامه ی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ش 6) (1380 )

پیوند زبان و اندیشه در شعر رودکی ( مشترک )  ( پژوهش زبان و ادب فارسی ( دانشگاه اصفهان ، ش 2 )  ( 1388 )

تبیین سیاست های حکومتی در تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (  مشترک ) (فرهنگستان  زبان و ادب فارسی، ش 46 ) ( 1391)

ارتباطات حکمرانان در دو دوره‌ی اسطوره‌ای و پهلوانی در شاهنامه ( مشترک ) (فصلنامه ی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، ش 14 ) ( پاییز 1388)

بازتاب شخصیت پیامبر در شعر شاعران فارسی ( مشترک ) (فصلنامه ی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ، ش9) (1386)

تحلیل آداب و مهارت های پرهیز از صفات رذیله در اشعار مولانا ( فردی ) ( فصلنامه ی پژوهشی دانشگاه آزاد، ش 10-11) (دیماه 1386 )

تبیین مؤلفه های هویت سنتی و مدرن زن در شعر پروین اعتصامی ( مشترک ) ( فصلنامه ی پژوهشی پژوهشکده ی علوم انسانی ـ اجتماعی جهاد دانشگاهی، ش 20 ) ( بهار1390 )

تبیین مبانی اندیشه های خردگرایی در شاهنامه ( فردی ) (فصلنامه ی پژوهش دانشگاه آزاد، ش17) (1388)

تبیین منطق گفت و گو از نظر سعدی ( مشترک ) (فصلنامه ی دانشگاه آزاد دهاقان، ش 6 ) (1389)

بررسی و تبیین سیر تاریخی هویت انسانی بر اساس الگوهای ایرانشهری در شاهنامه  ( مشترک ) (گوهر گویا، ش 18 ) ( تابستان 1390 )

تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب ، فصلنامه علمی  ـ  پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، ش 27 ( تابستان  1391 )  فردی .

بررسی و تحلیل  کتاب شناسی فردوسی (مشترک ) ( جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد) ش .   173 

تدابیر حکومتی غزنویان در تاریخ بیهقی ( مشترک ) (فصلنامه ی پژوهش دانشگاه آزاد ، ش 21 ) (زمستان 1389 )

بررسی و اصلاح دو سهو واشتباه در شروح دیوان حافظ ، ( مشترک ) (فصلنامه ی پژوهش های ادبی و سبک شناسی،  دانشگاه شهرکرد) (ش 8 ،  5 / 91)

پیام های انسانی نظامی برای دغدغه های انسان معاصر ( مشترک ) ( دکتر قبادی ، دکتر صادقی و دکتر نیکوبخت ، )  کاوش نامه ( یزد ، ش 25 ، پاییز و زمستان 91)

تبیین سیاستهای حکومتی در تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه ، نامه فرهنگستان ( مشترک ) 1390 ، ش  46

بررسی مفاهیم غالب و مغلوب در شاهنامه با همکاری خدیجه تتری ، تهران ، ( پذیرش ) ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تیرماه 92

مدیریت سیاسی بر ناشناخته ها در کلیله و دمنه ، (فصلنامه ی پژوهش دانشگاه آزاد، تهران مرکز ش .  28 )  92

نقش مفاهیم در شکل گیری تراژدی در شاهنامه    مشترک     چاپ شده   ،  91

ارتباطات کلامی درفیه ما فیه (فردی) (دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب) پذیرش مقاله ، 12 / 91

بررسی انواع لحن در 4 مقاله ( مشترک )  دانشگا آزاد اسلامی مشهد ، پذیرش در تاریخ 12 / 92

بررسی سبک تکرار و تقلید در شعر دوره افشاریه  مشترک  ( بهار ادب )  پذیرش درتاریخ 92  .

مقاله   بررسی انواع پیامک ها در ایران   رامهران   مشترک   پذیرش     92

بررسی نقش حیوانا ت در اسطوره و قصه های آمره    مشترک   انگلیسی      93 

سیمای دو عاشق ، مقایسه شخصیت لیلی و مجنون نظامی و جامی  ، فردی ( 1380 )  انتشارات سایه

آفاق صباحت ، بررسی ساختار لفظی و معنایی غزلیات سعدی ، فردی ( 1385 ) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

سخن نو فروردین 92 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی  : فردی ،( تبیین چهل مهارت زندگی در مثنوی)  1391

نثر فارسی   در دست تهیه 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵زبان و ادبیات فارسیواحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۰زبان و ادبیات فارسیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)