مژگان سپاه منصور

 
 
     
 

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : مژگان سپاه منصور

گروه آموزشی:روان شناسی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل : Mojgan.sepahmansour@iauctb.ac.ir

مشخصات تحصیلی:

دکتری: دکتری روان شناسی از دانشگاه علوم تحقیقات

کارشناسی:روان شناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبائی

 

سمت  اجرایی:

 

                  * عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزاز سال 1378

  *معاون دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از سال 1397

  * مدیر گروه استانی رشته  روانشناسی و مشاوره

                * عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه روانشناسی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                *عضو کارگروه تخصصی روانشناسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                      * مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز از سال 84تا 88

*سردبیر مجله روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی

                     * مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الکترونیک دانشگاه ازاد اسلامی

                * رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران واحد تهران مرکز1388تا1390

  * مدیر گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی از سال 91تا94

  *  عضو شورای کارگروه علمی روانشناسی و مشاوره جذب هیات علمی دانشگاه ازاد استان تهران

  *   عضو کمسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

*    عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 *   عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

   *داور نشریات علمی کشور وزارت علوم و دانشگاه ازاد اسلامی

   *روانشناس سازمان بهزیستی استان تهران

   *روانشناس پلی کلینیک شهید کلانتری وابسته به وزارت راه و شهرسازی

     *مشاور سازمان صدا و سیما

*عضو شورای اموزش دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران

*عضو شورای پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد

*عضو شورای جذب اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

افتخارات:

رییس برتر باشگاه پزوهشگران دانشگاه ازاد اسلامی

برگزیده نخبگان دانشگاه ازاد در سومین جشنواره دانشگاه

استاد نمونه گروهروانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

دبیر اجرایی همایش ملی شایعه

عضو کمیته علمی چهارمین همایش انجمن روانشناسی تربیتی ایران دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی پنجمین همایش روانشناسی مدرسه . انجمن روانشناسی تربیتی

عضو کمیته علمی کنگره روانشناسی صلح دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی اولین و دومین و سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی  اولین و دومین و سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران.دانشگاه شهید چمران.

عضو کمیته علمی کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک ونوجوان.

عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.

عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش ملی روانشناسی و اموزش کودکان استتثنایی دانشگاه ازاد اسلامی

عضو کمیته علمی  همایش علمی کودکان استتثنایی . دانشگاه تهران.

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شایعه.

عضو هیات داوران جایزه علمی یادواره دکتر کاردان.دانشگاه تهران

                  * عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزاز سال 1378

  *معاون دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از سال 1397

  * مدیر گروه استانی رشته  روانشناسی و مشاوره

                * عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه روانشناسی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                *عضو کارگروه تخصصی روانشناسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                      * مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز از سال 84تا 88

*سردبیر مجله روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی

                     * مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الکترونیک دانشگاه ازاد اسلامی

                * رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران واحد تهران مرکز1388تا1390

  * مدیر گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی از سال 91تا94

  *  عضو شورای کارگروه علمی روانشناسی و مشاوره جذب هیات علمی دانشگاه ازاد استان تهران

  *   عضو کمسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

*    عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 *   عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

   *داور نشریات علمی کشور وزارت علوم و دانشگاه ازاد اسلامی

   *روانشناس سازمان بهزیستی استان تهران

   *روانشناس پلی کلینیک شهید کلانتری وابسته به وزارت راه و شهرسازی

     *مشاور سازمان صدا و سیما

*عضو شورای اموزش دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران

*عضو شورای پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد

*عضو شورای جذب اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

افتخارات:

رییس برتر باشگاه پزوهشگران دانشگاه ازاد اسلامی

برگزیده نخبگان دانشگاه ازاد در سومین جشنواره دانشگاه

استاد نمونه گروهروانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

دبیر اجرایی همایش ملی شایعه

عضو کمیته علمی چهارمین همایش انجمن روانشناسی تربیتی ایران دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی پنجمین همایش روانشناسی مدرسه . انجمن روانشناسی تربیتی

عضو کمیته علمی کنگره روانشناسی صلح دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی اولین و دومین و سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی  اولین و دومین و سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران.دانشگاه شهید چمران.

عضو کمیته علمی کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک ونوجوان.

عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.

عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش ملی روانشناسی و اموزش کودکان استتثنایی دانشگاه ازاد اسلامی

عضو کمیته علمی  همایش علمی کودکان استتثنایی . دانشگاه تهران.

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شایعه.

عضو هیات داوران جایزه علمی یادواره دکتر کاردان.دانشگاه تهران

                  * عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزاز سال 1378

  *معاون دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از سال 1397

  * مدیر گروه استانی رشته  روانشناسی و مشاوره

                * عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه روانشناسی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                *عضو کارگروه تخصصی روانشناسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                      * مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز از سال 84تا 88

*سردبیر مجله روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی

                     * مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الکترونیک دانشگاه ازاد اسلامی

                * رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران واحد تهران مرکز1388تا1390

  * مدیر گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی از سال 91تا94

  *  عضو شورای کارگروه علمی روانشناسی و مشاوره جذب هیات علمی دانشگاه ازاد استان تهران

  *   عضو کمسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

*    عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 *   عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

   *داور نشریات علمی کشور وزارت علوم و دانشگاه ازاد اسلامی

   *روانشناس سازمان بهزیستی استان تهران

   *روانشناس پلی کلینیک شهید کلانتری وابسته به وزارت راه و شهرسازی

     *مشاور سازمان صدا و سیما

*عضو شورای اموزش دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران

*عضو شورای پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد

*عضو شورای جذب اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

افتخارات:

رییس برتر باشگاه پزوهشگران دانشگاه ازاد اسلامی

برگزیده نخبگان دانشگاه ازاد در سومین جشنواره دانشگاه

استاد نمونه گروهروانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

دبیر اجرایی همایش ملی شایعه

عضو کمیته علمی چهارمین همایش انجمن روانشناسی تربیتی ایران دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی پنجمین همایش روانشناسی مدرسه . انجمن روانشناسی تربیتی

عضو کمیته علمی کنگره روانشناسی صلح دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی اولین و دومین و سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی  اولین و دومین و سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران.دانشگاه شهید چمران.

عضو کمیته علمی کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک ونوجوان.

عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.

عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش ملی روانشناسی و اموزش کودکان استتثنایی دانشگاه ازاد اسلامی

عضو کمیته علمی  همایش علمی کودکان استتثنایی . دانشگاه تهران.

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شایعه.

عضو هیات داوران جایزه علمی یادواره دکتر کاردان.دانشگاه تهران

                  * عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزاز سال 1378

  *معاون دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از سال 1397

  * مدیر گروه استانی رشته  روانشناسی و مشاوره

                * عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه روانشناسی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                *عضو کارگروه تخصصی روانشناسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                      * مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز از سال 84تا 88

*سردبیر مجله روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی

                     * مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الکترونیک دانشگاه ازاد اسلامی

                * رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران واحد تهران مرکز1388تا1390

  * مدیر گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی از سال 91تا94

  *  عضو شورای کارگروه علمی روانشناسی و مشاوره جذب هیات علمی دانشگاه ازاد استان تهران

  *   عضو کمسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

*    عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 *   عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

   *داور نشریات علمی کشور وزارت علوم و دانشگاه ازاد اسلامی

   *روانشناس سازمان بهزیستی استان تهران

   *روانشناس پلی کلینیک شهید کلانتری وابسته به وزارت راه و شهرسازی

     *مشاور سازمان صدا و سیما

*عضو شورای اموزش دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران

*عضو شورای پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد

*عضو شورای جذب اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

افتخارات:

رییس برتر باشگاه پزوهشگران دانشگاه ازاد اسلامی

برگزیده نخبگان دانشگاه ازاد در سومین جشنواره دانشگاه

استاد نمونه گروهروانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

دبیر اجرایی همایش ملی شایعه

عضو کمیته علمی چهارمین همایش انجمن روانشناسی تربیتی ایران دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی پنجمین همایش روانشناسی مدرسه . انجمن روانشناسی تربیتی

عضو کمیته علمی کنگره روانشناسی صلح دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی اولین و دومین و سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی  اولین و دومین و سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران.دانشگاه شهید چمران.

عضو کمیته علمی کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک ونوجوان.

عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.

عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش ملی روانشناسی و اموزش کودکان استتثنایی دانشگاه ازاد اسلامی

عضو کمیته علمی  همایش علمی کودکان استتثنایی . دانشگاه تهران.

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شایعه.

عضو هیات داوران جایزه علمی یادواره دکتر کاردان.دانشگاه تهران

                  * عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزاز سال 1378

  *معاون دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از سال 1397

  * مدیر گروه استانی رشته  روانشناسی و مشاوره

                * عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه روانشناسی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                *عضو کارگروه تخصصی روانشناسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                      * مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز از سال 84تا 88

*سردبیر مجله روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی

                     * مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الکترونیک دانشگاه ازاد اسلامی

                * رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران واحد تهران مرکز1388تا1390

  * مدیر گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی از سال 91تا94

  *  عضو شورای کارگروه علمی روانشناسی و مشاوره جذب هیات علمی دانشگاه ازاد استان تهران

  *   عضو کمسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

*    عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 *   عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

   *داور نشریات علمی کشور وزارت علوم و دانشگاه ازاد اسلامی

   *روانشناس سازمان بهزیستی استان تهران

   *روانشناس پلی کلینیک شهید کلانتری وابسته به وزارت راه و شهرسازی

     *مشاور سازمان صدا و سیما

*عضو شورای اموزش دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران

*عضو شورای پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد

*عضو شورای جذب اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

افتخارات:

رییس برتر باشگاه پزوهشگران دانشگاه ازاد اسلامی

برگزیده نخبگان دانشگاه ازاد در سومین جشنواره دانشگاه

استاد نمونه گروهروانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

دبیر اجرایی همایش ملی شایعه

عضو کمیته علمی چهارمین همایش انجمن روانشناسی تربیتی ایران دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی پنجمین همایش روانشناسی مدرسه . انجمن روانشناسی تربیتی

عضو کمیته علمی کنگره روانشناسی صلح دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی اولین و دومین و سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی  اولین و دومین و سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران.دانشگاه شهید چمران.

عضو کمیته علمی کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک ونوجوان.

عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.

عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش ملی روانشناسی و اموزش کودکان استتثنایی دانشگاه ازاد اسلامی

عضو کمیته علمی  همایش علمی کودکان استتثنایی . دانشگاه تهران.

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شایعه.

عضو هیات داوران جایزه علمی یادواره دکتر کاردان.دانشگاه تهران

                  * عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزاز سال 1378

  *معاون دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از سال 1397

  * مدیر گروه استانی رشته  روانشناسی و مشاوره

                * عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه روانشناسی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                *عضو کارگروه تخصصی روانشناسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                      * مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز از سال 84تا 88

*سردبیر مجله روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی

                     * مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الکترونیک دانشگاه ازاد اسلامی

                * رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران واحد تهران مرکز1388تا1390

  * مدیر گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی از سال 91تا94

  *  عضو شورای کارگروه علمی روانشناسی و مشاوره جذب هیات علمی دانشگاه ازاد استان تهران

  *   عضو کمسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

*    عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 *   عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

   *داور نشریات علمی کشور وزارت علوم و دانشگاه ازاد اسلامی

   *روانشناس سازمان بهزیستی استان تهران

   *روانشناس پلی کلینیک شهید کلانتری وابسته به وزارت راه و شهرسازی

     *مشاور سازمان صدا و سیما

*عضو شورای اموزش دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران

*عضو شورای پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد

*عضو شورای جذب اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

افتخارات:

رییس برتر باشگاه پزوهشگران دانشگاه ازاد اسلامی

برگزیده نخبگان دانشگاه ازاد در سومین جشنواره دانشگاه

استاد نمونه گروهروانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

دبیر اجرایی همایش ملی شایعه

عضو کمیته علمی چهارمین همایش انجمن روانشناسی تربیتی ایران دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی پنجمین همایش روانشناسی مدرسه . انجمن روانشناسی تربیتی

عضو کمیته علمی کنگره روانشناسی صلح دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی اولین و دومین و سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی  اولین و دومین و سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران.دانشگاه شهید چمران.

عضو کمیته علمی کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران.

عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک ونوجوان.

عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.

عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش ملی روانشناسی و اموزش کودکان استتثنایی دانشگاه ازاد اسلامی

عضو کمیته علمی  همایش علمی کودکان استتثنایی . دانشگاه تهران.

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شایعه.

عضو هیات داوران جایزه علمی یادواره دکتر کاردان.دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریروانشناسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزیمعاون دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

                  * عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزاز سال ۱۳۷۸

  *معاون دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از سال ۱۳۹۷

  * مدیر گروه استانی رشته  روانشناسی و مشاوره

                * عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه روانشناسی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                *عضو کارگروه تخصصی روانشناسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

                      * مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز از سال ۸۴تا ۸۸

*سردبیر مجله روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی

                     * مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الکترونیک دانشگاه ازاد اسلامی

                * رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران واحد تهران مرکز۱۳۸۸تا۱۳۹۰

  * مدیر گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی از سال ۹۱تا۹۴

  *  عضو شورای کارگروه علمی روانشناسی و مشاوره جذب هیات علمی دانشگاه ازاد استان تهران

  *   عضو کمسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

*    عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

 *   عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

   *داور نشریات علمی کشور وزارت علوم و دانشگاه ازاد اسلامی

   *روانشناس سازمان بهزیستی استان تهران

   *روانشناس پلی کلینیک شهید کلانتری وابسته به وزارت راه و شهرسازی

     *مشاور سازمان صدا و سیما

*عضو شورای اموزش دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران

*عضو شورای پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد

*عضو شورای جذب اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی