مریم صعودی پور

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:
 • تاریخ تولد:1338 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: mar.soudi pour@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان و ادبیات فرانسه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1380
 •  کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فرانسه . دانشگاه تهران ، تهران ، ایران ،  1367.
 • کارشناسی:زبان وادبیات فرانسه . دانشگاه شهید بهشتی ،  1364 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • ادبیات
 • آموزش
 • زبان شناسی
 • ترجمه

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه فرانسه 70-73

رئیس اداره برنامه ریزی 73-75 تهران مرکز

مدیر آموزش دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی

مدیر آموزش دانشکده ی زبانهای خارجی

معاون پژوهشی دانشکده ی زبانهای خارجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴زبان وادبیات فرانسهبهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۶۷زبان وادبیات فرانسهتهران
دکتری۱۳۸۰زبان وادبیات فرانسهآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)