محمدتوحیدفام

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: دانشیار.
 • تاریخ تولد:1345 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: Moh.Tohidfam@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: علوم سیاسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1379
 •  کارشناسی ارشد: علوم سیاسی . دانشگاه امام صادق  1370.
 • کارشناسی:

سمت های اجرایی:

 

 • عضو کار گروه تخصصی علوم اجتماعی (علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، تاریخ ، باستان شناسی و جغرافیا 9 هیئت اجرایی جذب استان تهران از سال 1391.
 • عضو هیات تحریریه مجله مطالعه فلسفه انتشارات دیوید در آمریکا
 • معاون دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1382
 • دبیر کمیته دکترای علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1386

افتخارات :

 

 • پژوهشگر نمونه (دریافت لوح تقدیر ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی : در سالهای 1384
 • پژوهشگر نمونه (دریافت لوح تقدیر ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1386
 • پژوهشگر نمونه (دریافت لوح تقدیر ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1391

علایق پژوهشی :
 

اندیشه سیاسی

جامعه شناسی


 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۰علوم سیاسیدانشگاه امام صادق
دکتری۱۳۷۹علوم سیاسیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران