محمدرضا زندی

مشخصات شخصی:

مرتبه علمیاستادیار

تاریخ تولد:1341

محل تولدتویسرکان

ایمیل: Moh.Zandi@iauctb.ac.ir 
 

 مشخصات تحصیلی:

-دکتری:   رشته:حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی سال اخذ مدرک :1386 نام دانشگاه:شهید مطهری تهران

-کارشناسی ارشد:  رشته: حقوق – گرایش :جزا و جرم شناسی – سال اخذ مدرک: 1371 نام دانشگاه " دانشگاه تهران

-کارشناسی: رشته: حقوق– گرایش: علوم قضایی – سال اخذ مدرک:1366 نام دانشگاه : علوم قضایی تهران

سمت های اجرایی:

-

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

سوابق آموزشی

-

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۰تهران
دکتری۱۳۸۴دانشگاه شهید مطهری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس دانشگاه جامع قوه قضائیه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)